Print
Category: Berita Terbaru

JOB DESCRIPTION BP MAMRE RUNGGUN

1. Ketua

2. Ketua Bidang Koinonia (Persekutuan)

3. Ketua Bidang Marturia (Kesaksian)

4. Ketua Bidang Diakonia (Pelayanan)

5. Ketua Bidang Dana dan Usaha

6. Ketua Bidang Pemberdayaan

7. Sekretaris

8. Wakil Sekretaris

9. Bendahara

10. Anggota 3 (Tiga) Orang