URAIAN TUGAS BP MAMRE SEKTOR

1. Ketua

 • Menterjemahkan dan mengimplemen-tasikan Pokok – pokok Peraturan Mamre.
 • Menggali dan memaksimalkan potensi Mamre Sektor/PJJ untuk membangun kesatuan dan persatuan mamre sebagai Tubuh Kristus.
 • Mengarahkan Mamre Sektor dalam melaksanakan Pokok pokok Peraturan (P2P) Mamre dan seluruh peraturan yang berlaku di GBKP.
 • Melakukan pembinaan Persekutuan, Kesaksian, dan Pelayanan kepada mamre.
 • Memimpin Sidang – sidang / rapat – rapat.
 • Bersama dengan Sekretaris mewakili Mamre Sektor dalam urusan ke dalam dan luar.
 • Bersama dengan Bendahara bertanggungjawab dalam urusan keuangan dan harta benda.
 • Membuat program bersama pengurus lainnya

2. Sekretaris

 • Bersama dengan Ketua mewakili mamre dalam urusan ke dalam dan ke luar
 • Bersama Ketua membuat SK
 • Membuat program bersama pengurus lainnya
 • Membuat laporan
 • Membuat surat – surat keluar dan kedalam.
 • Membuat agenda rapat, notulen rapat

3. Bendahara

 • Bersama dengan Ketua bertanggungjawab untuk urusan keuangan
 • Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang.
 • Bersama pengurus lainnya membuat Rapen Rabel
 • Menyimpan bukti – bukti penerimaan/ pengeluaran.

4. Anggota 2 (Dua) Orang

 • Membantu ketua, sekretaris dan bendahara dalam melaksanakan tugasnya.

 

 

SERAGAM MAMRE BAJU SUKA - BAJU DUKA

PENGUNJUNG WEBSITE

000726287